Torsdag 20. april 2006

8 medlemmer møtte. Området rundt den ene tunnelportalen ble malt og påstrødd landskapsmateriale. Andre steder fikk lagt på mer gips og er klare til maling neste gang. Kabelstrekkingsgjengen (bildet til høyre) fikk oss nok et skritt nærmere et kjøreklart anlegg, mens andre bygget stillverkspanel og stillverkskasser. De ansvarlige for kabelstrekking og -kobling

De ansvarlige for kabelstrekking og -kobling