Torsdag 25. november 2004

Kjørekveld, med stort fremmøte. Referenten mangler en sikker oversikt over hvor mange som totalt var tilstede, vi var ihvertfall opp i et samtidig antall av 25 hvorav 15 av dem var medlemmer. Det var ikke stort mer enn 10 grader i lokalet når vi kom, da vi dro ved midnatt nærmet gradestokken seg 20-tallet. Trafikken var svært tett; med både store og små, korte og lange tog.

Nok trekkraft…

Samling ved Rognmo

Det var små tog også

El18 «Santa Fe»

Så ser vi på tog…

Vendetog på Fjell stasjon

Fremme ved endestasjonen