28. desember 2017

Tradisjon tro ble det arrangert romjulskjøring (årets siste kjøring) og 13 medlemmer møtte. Det ble kjørt tog fra Norge, Tyskland, England, USA og Japan, og det ble også kjørt juletog lastet med godteri.
Ved 2330-tiden stilnet trafikken av.

Gammelt tysk passasjertog

Type 26 med teakvogner

Lokstallen ved Rognmo

Fra lokstallen ved Solberg Skifte

Test av snøryddingsmateriell

Skifting på Rognmo

Klar til avgang fra spor 1 på Rognmo

Tysk motorvognsett

Gammelt tysk passasjertog

Britisk posttog

Amerikansk godstog gjennom Solberg

Godstog med type 63

Britisk motorvognsett klar til avgang fra spor 51

Amerikansk Big Boy på Solberg

Avhopper fra juletoget

BM86 i spor 51 på Solberg