10. januar 2013

Hele 15 medlemmer og en gjest var innom. Vi jobbet videre på blant annet fjernstyringen, luken ved Solberg stasjon og litt landskapsreparasjon. Ved Mjøndalen kom det opp 4 store trær, på Solberg ble plattformen mellom spor 50 og 1 (endelig) malt og smusset. Noen støttemurer til broprosjektet ble malt. Litt dekoderprogrammering fant vi også tid til.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Plattformen mellom spor 50 og 1

Trær ved Mjøndalen stasjon

Fjernstyringsarbeiderne er aldri i ro...