30. mars 2017

Til tross for at mange av de faste deltakerne på kjøredagene denne dagen var på FREMO-treff i Arendal så var det rundt 20 medlemmer tilstede samt 2 gjester (hvorav 1 meldte seg inn). Signalene fungerte utmerket bortsett for utkjør fra spor 1, 2 og 50 på Solberg. Her er feilrapport levert signalavdelingen.
Trafikken gikk tidvis tett med mange tog på sporene og enkelte ganger helt fylte stasjoner. På normalt vis så ble det mindre trafikk etter pølsene (med og uten sprekk).

Tekst og foto: Bodvar Haugland

En HG fra SJ hviler ut etter kjøring av godsvogner på anlegget

Dessverre ble vi ikke spart for uhell denne gangen. Et hurtigtog opplevde spektakulær plassering av vognene ved passering av Myra blokkpost (Dette er ikke oppsatt slik, vognene gjorde dette selv). Undersøkelseskommisjonene er i arbeid men mistankene går mot feil på en sporveksel på Myra

Verksmesteren ved verkstedet på Solberg har etterlyst det nye bygget som skulle settes opp i lengre tid. Siden leveransen av dette bygget av en eller annen grunn har tatt lenger tid så tok han ansvar og fikk satt opp et midlertidig bygg slik at arbeiderne kan komme inn fra det dårlige været. Håpet er at produsenten av det nye bygget nå kan få presset inn litt hurtigere ferdigstillelse av dette slik at verksmesteren kan få oppleve dette snart

Bergenstoget i full fart tidlig morgen

En litt mislykket prøvetur av Big Boy på Rognmo Jernbane. Loket gikk senere i fjellveggen før innkjør til Solberg. Nektet flere prøveturer på RJ