4. juli 2013

Det møtte 10 medlemmer denne dagen. Det ble en god del prating slik at så veldig mye på anlegget ble ikke gjort. Det som ble gjort var kontroll av opphenget for broen i sosialrommet. Den ser ut til å ha fått noe feil slik at enkelte togsett sporer av i den ene retningen. Videre ble det foretatt diverse testing av friksjonskoeffisienter på sporet ned til oppstillingsstasjonen. Disse gikk meget bra. Det ble også foretatt diverse oppsett for dekodere og testing av flere lok og motorvogner i løpet av kvelden. Alt ble bare avbrutt av lettsprengte pølser.
Nattskiftet fortsatte diskusjonen utover kvelden.

Prøvetur for 92 sett

Testing av friksjonskoefisienter