16. mars 2023

8 medlemmer tilstede, vi jobbet med tilbakemelding på Sigdal, og loddet ledninger på veksler Solberg smalspor.
Prøvekjørt 1 tog.
Ingen sprengte pølser.

Tekst og foto: Bent Haraldsen