3. april 2019

6 ʺseniorerʺ møtte til kjøring, kaffe og kake. Det var meget stor variasjon i type materiell. Fra damplok over eldre type elektrisk og diesel til moderne elektrisk og diesel. Vi holdt på i snaue fire timer med å kjøre rundt på anlegget uten de store opplevelsene hva angår avsporinger o.l. (det var ingen).

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Orient-expressen er på besøk på Solberg

Ny trekkraft til B7 materiell

Slutten av vognsettet til type 49

Type 26 klar til passasjertog

Di4 klar med tog

Dovregubben klar til innsats

En litt sliten Di3 venter på oppgaver

En vogn fra Stuttgart, her

Litt gammelt og litt eldre

Litt gammelt og litt nytt

Nok en Orient-express på Solberg