8. februar 2018

Vi var 16 medlemmer og en gjest samlet denne kvelden for å minnes vår gode venn og inspirator Andrew, som forlot oss så altfor tidlig. Sammen med hans sønn delte vi vår sorg, våre minner, men også vår glede over alt hva Andrew tilførte vår klubb gjennom de siste drøyt 13 årene.
Et stykke ut på kvelden ble det gjort noe arbeid, bl.a. planlegging av sporutbedring i krysset mellom normalspor og smalspor samt utbedring av en nylagt kurve på smalspordelen.
Nattskiftet fortsatte noe etter midnatt.

Oppretting av en litt uheldig smalsporkurve