15. september 2022

Byggekveld, med 13 medlemmer til stede. Vi fortsatte i stor grad på forrige ukes oppgaver: Stillverksbygging, feilsøking på digitalanlegget og arbeid ved Høvleriet. Flere veksler ved havna ble koblet opp mot brytere, og en fjellskråning nedenfor Høvleriet begynte å komme på plass igjen. Noen smådetaljer her og der ble også montert. Det var ingen prøvekjøring av tog denne gangen grunnet arbeide på digitalanlegget.

Et par apparatskap ble montert langs sporet ned til havna

Stillverksarbeide ved havna

Fjellskråning nedenfor Høvleriet

Arbeid på digitalanlegget