Torsdag 29. juni 2006

6 medlemmer denne siste torsdagen i juni. Vi er fortsatt ikke kommet langt nok på anlegget til at vi kan sette igang med kjørekvelder ennå, men det går fremover. Ballastlegging, ledningskobling og landskapsbygging var aktivitetene, som ble avsluttet like over midnatt. Bildet viser noe av kveldens landskapsaktiviteter: Gjerdebygging og «planting» av gress og busker langs sporet. Grass, busker og gjerde langs sporet

Grass, busker og gjerde langs sporet