6. februar 2020

Byggekveld, med 17 medlemmer og 2 gjester innom. Hovedarbeidsområdet denne gangen var å starte omleggingen av sporet mellom Mjøndalen og Kobbarvik. Dette sporet har ligget i en midlertidig trasé siden ca. 2004, så det var absolutt på tide å ta tak i det. Kryssfinerunderlag ble målt, kappet til og midlertidig montert. Traséen ble deretter målt opp etter tegning og sporet ble lagt løst ut. Mot slutten av kvelden ble korkunderlag limt på plass. Vi er i gang!
Det ble jobbet med fjellskrent under brua ved Myra samt plassert ut en ny liten Viking bergingsbil. Vi har fått opp en TV-skjerm i hovedrommet, der klubbens historie presenteres i tekst og bilder. En ny utgave av sporkrysset mellom smal- og normalspor ble også overlevert klubben.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Det arbeides med fjellskrenter ved Myra

«Ny» Viking-bil

Prøvelegging av spor på ny trasé

Kork sporunderlag limt på plass

Infoskjerm DMJK