10. november 2022

Byggekveld, med 8 medlemmer til stede. Det ble flikket litt på landskap mange steder, samt koblet flere ledninger til vekselmotorene under smalspordelen av Solberg. I verkstedet ble det koblet til en ESU LokProgrammer.
Det var ingen nattskift, sistemann dro hjem klokken 23.

«I DMJK modellerer de til og med innsiden av tuneller»

Det ble jobbet med landskap

Vekselmotorkoblinger under Solberg smalspor