19. januar 2017

13 medlemmer stilte til byggekveld. Det ble blant annet jobbet med kabling og styring av klokker, ballastering ved Sigdal samt grunnarbeider til en dam ved Sigdal. Den nedbrente bygningen Mjøndalen Kalkfabrikk ble forbedret for ytterligere å nærme seg originalen. Noen tog ble også prøvekjørt og det ble ryddet foran neste ukes kjørekveld.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Styringsprogram for stasjonsklokkene

Mjøndalen Kalkfabrikk

Det lages en dam ved Sigdal

Ballastering ved Sigdal