17. september 2009

8 medlemmer møtte. Det ble lagt et buttspor ut fra Mjøndalen, endel ledninger ble koblet, skjøten på Rognmo ble rettet opp og det ble gjort litt landskapsoppussing her og der. Nok en del av sporet frem mot Høvleriet ble ballastert og inne på sosialrommet ble det tapetsert. Litt prøvekjøring på smalspordelen fikk vi også gjort. Nattskiftet fortsatte arbeidet også etter midnatt. Buttspor ut fra MjøndalenBallastlegging på GHB

Buttspor ut fra Mjøndalen
Ballastlegging på GHB