9. april 2009

Selv om det var Skjærtorsdag, var hele 6 medlemmer innom og vi fikk gjort en hel del arbeid. På Gystad-Høvleribanen ble Jomo-sporet limt hele veien frem til første veksel på Høvleriet. I kjøkkenkroken ble det arbeidet på en vegg mot arbeidsbordet. Fjellskråningen mellom godsområdet og hovedsporet fikk litt «grønt», sporreparasjonen ved nødutgangen ble ballastert, flere meter spor på Mjøndalen ble rustmalt og sist, men ikke minst, hovedsporet ble skjøtt sammen igjen. De to siste dro hjem en halvtime over midnatt.

Hovedsporet er helt igjen…

GHB, sett fra første veksel ved Høvleriet

Litt grønt på fjellskråningen

Reballastering ved nødutgangen