31. mai 2012

Kjørekveld, med 18 medlemmer tilstede. Også denne gang var det mange flotte tog på sporene, en del av dem kan sees på bildene under. Det var tidvis tett trafikk, men utover kvelden stilnet det noe av. Allikevel varte kjøringen lenger utover kvelden enn det som er vanlig på en kjørekveld.

På vei ut fra Sigdal, i retning Mjøndalen

Solberg stasjon

Godstog på Rognmo

Skiftetraktor på Rognmo

Tømmertog med Di8 på Solberg

Ved godsrampe på Solberg

Innkjør til Solberg