Torsdag 7. april 2005

6 medlemmer kom denne kvelden. Vi fikk montert en vekselmotor, testet telefonanlegget, påbegynt stillverk, malt sviller/skinner, bygget kaikant på Rognmo samt laget en tunnelportal (for å nevne noen av de tingene som ble gjort). Alle bidro med sitt. Vi gikk hjem ved midnatt.