Torsdag 15. februar 2007

10 medlemmer (inklusive denne ukens nye medlem) samt en gjest. Først på dagsordenen denne kvelden var gjennomføring av årsmøte, hvilket tok en halv time. Deretter ble arbeidet satt igang. Vendesløyfen i verkstedet fikk bygget opp understøtting og korkunderlag ble lagt på plass. Godt etter midnatt fikk veggene rundt vendesløyfen et strøk med maling. Flere ledninger ble koblet, nye (midlertidige) kjørekontrollertilkoblinger ble montert, spor og vekselmotor ble montert på Sigdal. Nattskiftet gav seg ved halv to-tiden og avsluttet med statusbildet av vendesløyfen (bildet til høyre).