23. juli 2020

Byggekveld, med 5 medlemmer til stede. Det ble jobbet videre på landskapsunderlag nedenfor Fossli, koblet opp 24V-tilførsel til kommende bygninger, arbeidet med ledningskobling og togveier på skifteområdet ved Sigdal samt støvsuget og ryddet litt til neste ukes kjørekveld. Sporproblemet ved innkjør Rognmo ble rettet og et lok ble også prøvekjørt.
Det var ingen nattskift, de to siste dro hjem rett før kl. 23.

Landskapsgrunnlag nedenfor Fossli

Setting av togvei ved Sigdal skifte