17. juli 2014

En varm og regnfylt torsdagskveld med 6 medlemmer tilstede. Det ble jobbet med rådhuset, foretatt en del testkjøring og diskutert.
Kvelden ble avsluttet før midnatt.

Det jobbes med fornorsking av det tyske rådhuset