Torsdag 11. november 2004

9 medlemmer og en gjest. Denne kvelden fikk vi -i tillegg til pølsespising og skravling- gjort litt mer arbeid på Mjøndalens underside, samt reparert en ødelagt stoppbukk…
Kvelden ble avsluttet relativt tidlig, kl 2330.

Det skrues under Mjøndalen

Arbeid pågår under Mjøndalen