Torsdag 3. april 2003

3 medlemmer og 4 gjester dukket opp. Flesteparten av de andre medlemmene var på besøk hos Horten MJ-klubb denne kvelden.
Det ble ikke utført de helt store arbeider grunnet den reduserte bemanningen, men følgende ble ihvertfall gjort: En defekt veksel på fjellsporet ble revet og en erstatning satt inn, samt at rammeverket til det nye anlegget ble ytterligere forlenget. Kveldsskiftet gav seg litt før klokken 0100.