7. februar 2019

Byggekveld, med 16 medlemmer og 3 gjester innom. En av gjestene meldte seg inn i klubben i løpet av kvelden. Vi jobbet langs smalsporet, rundt omkring Mjøndalen, og langs elveleiet ved Myra. Det ble også jobbet med signalanlegget.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Her har en Dremel vært hardhendt med sporet

Tetting av underlag før gipsing

Ballastering av smalspor

Terrengunderlag langs smalsporet

Litt ugrass ved smalsporrampen på Fossli

Maling av skråning ved Mjøndalen