5. mars 2020

Byggekveld, med 14 medlemmer innom. Det ble jobbet med kobling av stillverk for Vallekilen, maling av sviller og skinner på strekningen Kobbarvik-Mjøndalen, bygging av elveleie ved Myra samt prøvekjørt en del tog. Fjernstyringen ble også forbedret og testet. Ut på kvelden ble det servert sprengte pølser. Siden det ikke var noen nattskift denne gang dro de to siste hjem rundt 2330.

Kobling av stillverk til Vallekilen

Nymalte sviller og skinner

Det lages elvebunn ved Myra