17. januar 2013

11 medlemmer møtte til denne byggekvelden. Vi fikk startet på maling og sparkling av databenken, jobbet videre med fjernstyringen, koblet ledninger i sosialrommet, påbegynt en liten knaus ved Solberg stasjon samt at noen tog ble prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Kobling av ledninger fra sporene

Bygging av landskap ved Solberg

Maling av databenk