9. august 2012

8 medlemmer møtte. Vi fikk malt en del spor og sviller, både til broprosjektet og sporene inn til lokstallen. Byggingen av lokstallen fortsatte, det samme gjorde arbeidet med en liten veibro i sosialrommet. Flere lokomotiver ble prøvekjørt, og det ble også gjort en del dekoderprogrammering.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Maling av spor og sviller

Rustmalte spor inn til lokstallen