29. oktober 2009

Kjørekveld, med 14 medlemmer (inklusive et nytt medlem) samt en stor mengde gjester. Som vanlig var det tog fra en rekke epoker og nasjonaliteter på sporene, men langt fra så mye US-materiell som det som rullet på sporene to dager tidligere. Allerede godt før midnatt stilnet trafikken av.