17. januar 2015

Ekstraordinær kjøredag, på en lørdag. Det var invitert til kjøring med norsk (og svensk) materiell fra rundt 1959. Hele 12 medlemmer møtte og det ble en flott dag med masser av flotte tidsriktige modeller. Det ble servert pølser (lettsprengte) og det vanket kaffe og nydelige vannbakkels til dessert.
Etter ca. 5 timer pakket de siste sammen og dro hjem.

Godstog med kull på vei inn til Solberg

Passasjertog trukket av El11

Tidsriktig passasjertog med teakvogner

El13 og et 67-sett på Solberg

Tog for sporarbeid

I 1959 var Gammeltyskeren hensatt, så også på Solberg

Et 67-sett venter på innkjør til Solberg

Lossing av kull på Rognmo

Motorvogn på Gystad

Passasjertog med El13

Passasjertog trukket av en type 31-maskin

Passasjertog på Mjøndalen

En 87-motorvogn på Solberg

Fra kaikanten på Rognmo

Oppstillingsspor ved Solberg

Oversiktsbilde ved lokstallen