14. november 2019

Byggekveld, med hele 17 medlemmer til stede. Hovedfokuset denne kvelden var detaljering rundt Mjøndalen. Stasjonsbygningen kom på plass igjen etter å ha vært borte noen uker for innvendig detaljering og montering av lys. Lys ble det også i en bil utenfor stasjonen, og veiarbeidsområdet bak stasjonen ble ytterligere detaljert. Det ble også jobbet med fjernstyringen samt landskapsarbeider ved Kobbarvik. Noen tog ble som vanlig prøvekjørt.

En ung dame har stanset med motorfusk ved Mjøndalen

Det graves ved Mjøndalen stasjon

Det er kommet lys i og på Mjøndalen stasjon

Det gror litt i fjellskråningen ved Kobbarvik