Torsdag 30. mai 2002

Trappen mellom 1. og 2. etasje var nymalt når vi kom, så hvordan skulle vi komme oss opp i 2. etasje? Vi var heldige og fant igjen en stige og fant en åpen dør høyt oppe på veggen, så vi kom oss inn. 5-6 medlemmer, hvor 3 var mest opptatt med å kjøre tog, spesielt noen lange amerikanske. En var opptatt med å klargjøre Rognmo stasjon og lodde sammen løse tråder. Det går framover. Et par var opptatt med å gjøre klar verkstedet. I løpet av kvelden ble dette malt og åpningen i trappen ble tilpasset rekkverk, slik at vi kunne stenge inngangen med lås.

Trappen fra 1. etasje

Bodvar er opptatt med å koste den nye flotte trappen