6. september 2017

7 medlemmer og en gjest var på plass på togloftet under rullatortreffet i dag. Noen avsporinger, som vanlig var en av dem i undergrunnen. Grunnet stengte toalett var det kun kaffeservering, hvilket kanskje ikke var det lureste for denne aldersgruppen. Tross det rullet mange flotte tog på anlegget.
Tekst og foto: John Eliassen

Tysk trafikk gjennom Mjøndalen

Det var tilløp til kø ved dieselpumpa på Rognmo

En BM64 hviler ut på Solberg Skifte

Et Hectorrail-lok venter på å få skiftet inn vogner

Norsk passasjertog på Solberg

Malmtog i spor 5 på Solberg

El11 med teakvogner på vei mot Sigdal

Klar for en tur over høyfjellet

Tysk BR64 med passasjervogner