Torsdag 6. mars 2008

Bra oppmøte, hele 9 medlemmer fant veien til oss. En gjest fra Holmestrand hadde vi også innom. Arbeidsoppgavene var en fortsettelse av der vi slapp sist. Det ble bygget mer rundt den oppfellbare anleggsdelen, gipset og malt ved veibroen i sosialrommet og lagt ballast på godsområdet. I tillegg ble det også montert vekselmotor til en veksel på GHB. Også i enden av denne banestumpen ble det jobbet, der med planlegging av sagbruket. Arbeidet fortsatte som vanlig til drøyt en time over midnatt.