Torsdag 2. februar 2006

8 medlemmer og en gjest, det ble til 9 medlemmer i løpet av kvelden når gjesten leverte sitt innmeldingsformular.
Arbeidet fortsatte i godt tempo, og de to siste fortsatte også etter midnatt.

Sporarbeidet går stadig fremover

Sparkling av front

Moralen er: Dekk til sporet før du gipser…