4. desember 2008

9 medlemmer stilte. Hovedtyngden av kveldens arbeid ble lagt ned på to steder: GHB og godsområdet. To mann la ferdig sporunderlaget til GHB, helt frem til høvleriet. På godsområdet ble det lagt noen nye meter med spor og en veksel. Sparklingsjobben på alle skruehull og skjøter i deleveggen mellom godsområdet og Solberg fortsatte også. Også denne gangen var nattskiftet aktivt over midnatt.