Torsdag 5. juni 2008

6 medlemmer og et par gjester var innom denne varme sommerkvelden. Temperaturen nådde nesten 30 grader utpå kvelden, bra for klubbens brussalg, men noe dårligere for arbeidsinnsatsen. Tiltross for dette ble det lagt ballast på et par meter med spor i godsbanegården, vi hadde tre stykker som silte ballastsand på skift. Det ble også gjort utbedringer på den oppsvingbare anleggsdelen foran vinduet, og en mann utførte mer generelle snekkeroppgaver på bygget. I løpet av kvelden fikk vi også limt fast en veksel og halvannen meter spor på godsområdet, så det fremste -og lengste- av godssporene er nå på plass. To mann fra det vanlige nattskiftet fortsatte sin jobbing også etter midnatt.