7. august 2014

10 medlemmer og en gjest møtte. De resterende skinner og sviller på den synlige delen av Sigdal stasjon ble malt, det ble jobbet med sporet på oppstillingsområdet i «undergrunnen» samt startet opp veiarbeider i Solberg sentrum. Pølser ble inntatt mens vi så på tysk jernbanefilm.
Det var ingen nattskift denne gang, alle var ut av bygget før midnatt.

Nylimt spor i undergrunnen

Veiarbeider i Solberg sentrum

Rustne spor på Sigdal