21. april 2022

Byggekveld, med 9 medlemmer innom. Sporleggingen ved Høvleriet ble ferdigstilt, på Mjøndalen kom det igjen opp stabbesteiner langs veien over jernbanen, og det ble gruset langs nye spor. Det kom opp en gangbru over det smale juvet ved Fossli. Vi fikk også ryddet litt før neste ukes kjørekveld.
Det var ingen nattskift, de to siste dro hjem 2315.

Stabbesteiner langs veien

Sporlegging ferdig ved Høvleriet

Belastningstest av den nye gangbroen

Grusing og «sporkosmetikk»