18. mars 2010

9 medlemmer møtte. I tillegg dukket det opp en gjest som likegodt meldte seg inn i klubben.
Det ble arbeidet stort sett på de samme tingene som sist uke. I tillegg ble det ryddet og støvsuget endel i forbindelse med neste ukes kjørekveld. Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Tunnelvegger for smalsporbanen

To slaggraver ble montert ned i underlaget