3. januar 2019

Årets første byggekveld, med 13 medlemmer til stede. Vi fikk forberedt litt snekkerarbeide i kjøkkenkroken, jobbet noe med fjernstyringen samt lagt inn en ny veksel utenfor Fossli stasjon. Det ble også prøvekjørt et tog.
Det var ingen nattskift denne gang, de tre siste dro hjem ca. 2330.

Det ble lagt inn en ny veksel på smalsporbanen ved Fossli

Prøvekjøring av en ESU BR 290