5. februar 2009

Bra oppmøte, 11 medlemmer møtte. Kveldens mest synlige arbeid var blåfargen på den ene siden av skilleveggen. Av andre fremskritt kan nevnes: Stoppbukk til godsområdets trekkespor, motorisering av to sporskiftere og videre arbeid med GHB-sporet. Det ble også avholdt et uformelt lite «grunnkurs» i messinglodding.
Nattskiftet fortsatte sitt arbeid også etter midnatt.

Første strøk med «himmelblå»

Trekksporet er ferdig lagt