20. oktober 2022

Byggekveld, med 9 medlemmer til stede. Det ble montert opp et 3-lys signal på havnesporet, koblet opp og testet hjulrenseren ved oppstillingssporene, plantet litt grønt og utført rensing av skinner på smalsporet. Noen tog ble også prøvekjørt og det ble støvsuget litt foran neste ukes kjørekveld. Utpå kvelden ble det servert lettsprengte pølser.
Det var ingen nattskift, de to siste dro hjem før klokken 23.

Nytt signal på plass, på havnesporet

Litt grønt langs muren ved havnesporet

Skinnerensetog på smalsporbanen

Hjulrenser ble koblet og testet