14. juni 2018

Byggekveld, med 11 medlemmer og et par gjester tilstede. Heller ikke denne gang ble det gjort så mye arbeide, men det ble i hvert fall påbegynt planlegging av området bak Mjøndalen og hengt opp bakgrunn ved Fossli stasjon. Opptil flere tog ble også prøvekjørt.

Montering av bakgrunn

Flere tog ble prøvekjørt

Oppmerking av vei bak Mjøndalen stasjon