9. juli 2009

Til tross for at det er midt i ferietiden, møtte 7 medlemmer opp. Det ble blant annet laget underlag for vei ved høvleriet, snekret bak Mjøndalen og lagt ballast rundt plattformen på Mjøndalen. To mann sørget for at det begynte å grønnes langs Mjøndalen. Når referenten dro hjem litt før ett var det fortsatt god fart i nattskiftet. Grønt langs Mjøndalen stasjonSnekring bak Mjøndalen

Grønt langs Mjøndalen stasjon
Snekring bak Mjøndalen