Torsdag 12. januar 2006

Den arbeidsglade gjengen denne gang bestod av en stor del av de fremmøtte (12 medlemmer og en gjest). I tillegg til arbeidsoppgavene som var sist uke, ble det også gjort endel kabling. Også denne gang fortsatte arbeidet etter midnatt.

Mange nye skinnemetere ble lagt

En fjellskrent tar form