30. januar 2014

Kjørekveld, med 16 medlemmer og 2 gjester tilstede. Den ene gjesten meldte seg forresten inn som medlem før han dro hjem et stykke utpå kvelden.
Det ble observert norske, britiske, tyske, amerikanske og svenske tog på sporene, og trafikken forløp greit gjennom kvelden.
Trafikken stilnet av når klokken nærmet seg midnatt.

Flåmsbanetog på Solberg

Tysk passasjertog på Solberg

Et kipptog på vei til Rognmo passerer Gystad stasjon

Klare til innsats…

BR 18.4 med Hechtwagen

Britisk trekkraft

Pause ved administrasjonsbygget

Ved Mjøndalen

…og noen ganger går det litt galt…

En Class 56 venter på innkjørssignal