7. mai 2009

Det var labert fremmøte tidlig på kvelden, men tok seg opp etterhvert. Totalt var 9 medlemmer innom. Det ble jobbet målrettet på tre områder: Snekringsarbeider ved Mjøndalen, ballastering av spor på Mjøndalen og kobling av ledninger. Utover kvelden ble det også lagt ballast andre steder. Nattskiftet denne gang (de som fortsatte arbeidet etter midnatt) bestod av tre personer.

 

Ballastering ble gjort flere steder, her ved enden av godstomta

Snekringsteamet i sving…

…og noen koblet ledninger under anlegget