26. mars 2009

9 medlemmer møtte denne gang. Vi hadde også 3 gjester innom, en av dem fikk med seg en innmeldingsblankett for medlemskap. På hovedsporet bak Mjøndalen ble en veksel fjernet og korkunderlag ble lagt på hele den nye traséen. På selve Mjøndalen stasjon ble underlaget for en veibro påbegynt samt at endel manglende sviller ble lagt inn under sporene. Ved godsområdet ble ytterligere noen spor ballastert samt at en fjellskråning ble gipset. Det skjedd også fremskritt på GHB-banen, og hele to mann arbeidet med kabling under godsområdet. Det var ingen nattskift denne gang, de siste dro ved midnatt.

Gips ble lagt i en skråning ned mot hovedsporet

Korkunderlaget er på plass

Ballastering av smalsporbane