Torsdag 22. mars 2007

Godt fremmøte også denne gang, 10 medlemmer og etpar gjester. Som ved forrige uke var det kobling av ledninger og bygging av plattform som stod på programmet. I tillegg ble det også jobbet med landskapsbygging, i sosialrommet, rundt sporet til Mjøndalen. Arbeidene fortsatte til over midnatt.