Torsdag 30. oktober 2003

Kjørekveld igjen. Et enormt bra fremmøte ikveld, både blant medlemmer og gjester. 18 personer totalt var tilstede. Det ble kjørt tett med tog og Rognmo stasjon fikk sin ildprøve som «flaskehals». Det var som vanlig servering av pølser og brus.